You are here

» Kanalvægge

Produkter

Kanalvægge

Kanalvægge anvendes til opbygning af gyllekummer under kostalde. Vi leverer i standardstørrelsen 1,3 x 4 m med vederlag på 100 eller 200 mm - og med strittere i top og bund. Vi producerer naturligvis også kanalvægge til linespilsanlæg.
Skæring og tilpasning af kanalelementer foregår på byggepladsen med vinkelsliber.