You are here

» Neuendorf Farming, Australien

Referencer

Neuendorf Farming, Australien

  • svinespalter i australien
  • svinespalter Australien
  • svinespalter Australien

Svinestald sydvest for Brisbane, Australien

Vi har leveret svinespaltere til Neuendorf Farming, der netop har bygget en moderne stald med opfyldelse af fremtidens krav i Australien. Svinespalterne skal bruges til løsgående, drægtige søer, som er opstaldet efter principperne med transponderfodring. Stalden ligger ca. 1,5 times kørsel fra Brisbane i et område hvor temperaturen om sommeren godt kan nærme sig 40 grader - dog med lav luftfugtighed. Den høje temperatur fordrer dog, at søerne har mulighed for at blive afsvalet i de varmeste timer midt på dagen. Derfor er stalden bygget med åbne sider, og ret åbne gavlender for på den måde at skabe en afsvalende luftstrøm i stalden. Netop denne meget åbne stald stiller nogle udfordringer i forhold til indretning af stalden, idet ingen kan definere gøreareal. Dette er dog ikke et problem med anvendelse af vores spaltere.

Slebne kanter giver bedre trivsel

Spalterne er fremstillet med slebne kanter i spalteåbningerne, hvilket er særdeles godt ved dyrenes ben og klove - specielt biklove. Hvis spalterne leveres uden slebne kanter, er der stor risiko for at dyrene bliver ømbenet og får skader ved klovrod. Ligeledes kan der forekomme svære skader på specielt biklovene som følge af slåskampe, som er en uundgålig del af dyrenes rangkampe.

Anvendelse af halm uden problemer
I Australien er man endnu ikke "på beatet" når det kommer til anvendelse af halm, men vi er med i et udviklingsprogram herhjemme, der beskæftiger sig med anvendelse af halm i svinestalde. Her er vores spaltere "stresstestet." Forsøg på Forskningscenter Foulum viser, at der på vores spalter kan anvendes 150 g halm pr. dyr/dag uden nævneværdige problemer - og det er meget halm!