You are here

» Skrabegulve

Produkter

Skrabegulve

For at højne dyrevelfærden i kvægstaldene har vi gennem de seneste 10 år udvilket vores skrabegulve. Sortimentet består bl. a. af gulve indstøbt med en kraftig gummibelægning i overfladen samt gulve med ekstra drænfunktion, så anlægget kan aflevere gylle flere steder i gangarealet, og du får dermed et renere gulv.
Skrabegulve
Præfabrikeret skrabegulv til kostalde er et unik produkt, som er udviklet for at forbedre dyrevelfærd og minimere ammoniakfordampning i kostalden. Det er selvdrænende både på langs og på tværs, og det er udført med fald mod midten, således at ajlen nemt kan drænes fra. Ligeledes er der for hver 30 cm i bredden udført en drænrende i gulvet. Skraberen til gulvet udføres med ”fingre”, som rengør gulvet og renderne hver gang, den kører.
Elementerne bliver produceret i fire forskellige størrelser fra 2,6 m til 3,8 m.
Skrabegulve med gummioverflade
Vores produktprogram består også af skrabegulve med en gummibelægning, der aflaster køernes ben og giver øget skridsikkerhed. Den slidstærke gummioverflade er indstøbt i betonelementet i baner på 2,20 m i længden og 0,30 m i bredden. Gummiet er således fuldt forankret i betonen, og er dermed ikke så følsomt overfor varmepåvirkninger eller udvidelse, som hvis det var monteret i hele baner på et pladsstøbt gulv.
Det gummibelagte skrabegulv har samme gode drænende egenskaber som gulvet uden gummibelægning. 
Begge typer skrabegulv (med og uden gummi) kan lægges direkte på komprimeret sand med eller uden drænrør (ø110 mm pr. 4,8 meter). Du kan også kombinerer dem med afløbsdræn for urin eller 40 x 40 cm skrabekanaller. Endelig kan det også lægges over en fuldbredde gyllekanal. Det er muligt at tilpasse gulvene alle typer underlag.
 
Mindre ammoniakfordampning
Vi har udviklet skrabegulvene i tæt samarbejde med Landbrugets Rådgivningscenter – bl.a. med henblik på at få en dokumenteret lavere ammoniakfordampning end ved tilsvarende gulvsystemer.
På den måde bliver miljøet skånet, hvilket er meget væsentligt, når du skal søge miljøgodkendelse ved udvidelse af bedriften.