You are here

» Combispalte

Produkter

Combispalte

Combispalten anvendes, hvis du fx. har drægtige søer i selvfangsbokse. Monterer du delen med det almindelige spaltegulv i selve boksen under soen, så opnår du en større hygiejne og bedre dyrevelfærd. Samtidig har søerne adgang til strøelse på delen med velfærdsspalter. Combispalten kan være med til at forøge stiens samlede areal af fast og/eller drænet gulv.
Combispalten kan med fordel også anvendes i gangarealer.