You are here

» Drænspalte (1-fags rist)

Produkter

Drænspalte (1-fags rist)

Drænspalten kan anvendes som fast gulv i fuldspalte stalde og som gangplader, hvor der ikke anvendes spaltegulve. Dermed kan du med fordel benytte drænspalten på områder, hvor der anvendes strøelse. 
Drænspalten leveres med et åbningsareal på 5 % og kan selvfølgelig kombineres med de øvrige betonspalter i vores program.
Illustrationen