You are here

» Spalte med udsparing

Produkter

Spalte med udsparing

I nogle produktionssystemer kan det være en fordel at kombinere vores velfærdsspalter med støbejernsriste. Det forener velfærdsspaltens hygiejne, komfort og overholdelse af lovkrav med støbejernsristens større åbningsareal.
Spalterne er støbt med en 20 x 15 mm udsparing i hele spaltens længde, hvori støbejernsristen lægges ned. Herved skabes et jævnt gulv i stien, idet overfladen af støbejernsristene er i niveau med spaltegulvet. Det giver en bedre stikomfort og bedre hygiejne, da inventaret kan slutte helt tæt til gulvet i hele stien.