You are here

» Velfærdsspalte (2-fags rist)

Produkter

Velfærdsspalte (2-fags rist)

Fremfor fast gulv er velfærdsspalten særlig velegnet som drænet gulv i stierne – eller hvor stien ønskes opdelt i forskellige miljøer med gøde- og hvileområder.
Velfærdsspalten opfylder lovens krav om drænet gulv og leveres med åbningsareal på 9,5 %.
Velfærdsspalten kan selvfølgelig kombineres med de øvrige betonspalter i vores program.
Illustrationer